Trạng Quỷnh Tập 55 – 64

938
Tập 55 - Nhất quỷ nhì maTập 56 - Con Hoa cà pháoTập 57 - Chúa vi hànhTập 58 - Sương gió biên thùyTập 59 - Ván cờ cứu bạnTập 60 - Bà Ba bán bún bòTập 61 - Cháy nhà ra mặt chuộtTập 62 - Trả nợTập 63 - Mua bê ba lầnTập 64 - Tráo dâu, tráo trâu