Trạng Quỷnh Tập 281 – 290

1217
Tập 281 - Đi cọpTập 282 - Tội khinh ngườiTập 283 - Mời lộn thầyTập 284 - Nỏ thầnTập 285 - Của trời không choTập 286 - Quan giỏi tiếng TâyTập 287 - Ham tiền bỏ bạnTập 288 - Hai kẻ trộm chóTập 289 - Thằng đui thenTập 290 - Bút sa gà chết