Trạng Quỷnh Tập 151 – 160

944
Tập 151 - Đòi côngTập 152 - Con trĩ sổ chuồngTập 153 - Cây kèn đắt giáTập 154 - Cây xoài tứ quýTập 155 - Cụ Thượng tác oaiTập 156 - Người nấu điềm lànhTập 157 - Thằng bé mặc áo giápTập 158 - Chợ bayTập 159 - Lừa ma xóTập 160 - Chú Lu thù vặt