Thần đồng Đất Việt Tập 61 – 70

766
Tập 61 - Thần y thoát nạnTập 62 - Lá đơn không chữTập 63 - Ngự sử nhóc conTập 64 - Mưu đồ Bắc quốcTập 65 - Tranh tài võ trạngTập 66 - Cái mũi thu phụcTập 67 - Cơn lốc ngoại xâmTập 68 - Ngôi thành bỏ hoangTập 69 - Đội quân thú vậtTập 70 - Trận chiến phản công