Thần đồng Đất Việt Tập 181 – 190

1067
Tập 181 - Mười hai sứ giảTập 182 - Chơi khăm quan phủTập 183 - Thần linh nổi giậnTập 184 - Tâm huyết thượng thưTập 185 - Lối đi bộn bạcTập 186 - Đối đầu bà hỏaTập 187 - Chiếu Việt lên ngôiTập 188 - Giải oan sư cụTập 189 - Cái ôm may mắnTập 190 - Khoai lang leo giàn