Thần đồng Đất Việt Tập 161 – 170

996
Tập 161 - Cây cầu ái ânTập 162 - Đại chiến thủy tôTập 163 - Xử án chuột tinhTập 164 - Bò cái tịt ngòiTập 165 - Hoảng hốt Trạng nguyênTập 166 - Voi gạo giải ánTập 167 - Làm vua khó lắmTập 168 - Tào phi mất trộmTập 169 - Bợm nhậu đại lườiTập 170 - Đoạn đê bầm dập