Thần đồng Đất Việt Tập 121 – 130

843
Tập 121 - Vở rối trên khôngTập 122 - Thoát khỏi giàn thiêuTập 123 - Hồi sinh làng lụaTập 124 - Kinh thành chật chộiTập 125 - Vùng đất hình RồngTập 126 - Cung nữ có râuTập 127 - Bia đá răn đeTập 128 - Cả Voi sợ vợTập 129 - Tạo sĩ thoát yTập 130 - Cuộc chiến lá dong