Thần đồng Đất Việt Tập 1 – 10

860
Tập 1 - Pháp sư gọi bưởiTập 2 - Trí nhớ siêu phàmTập 3 - Voi đá biết điTập 4 - Thánh chỉ bằng đáTập 5 - Dấu tay xóa nợTập 6 - Hạ gục thầy đồTập 7 - Trừng trị gian thươngTập 8 - Món ăn thượng phúcTập 9 - Thầy đồ mắc nạnTập 10 - Thắng đại lực sĩ