Thần đồng Đất Việt khoa học Tập 21 – 30

2152
Tập 21 - Thế thân hoa sựTập 22 - Ông kẹ bắp ngôTập 23 - Trẩy hội Đền HùngTập 24 - Tắm Cùng Trâu ĐiênTập 25 - Tay buôn Tể tướngTập 26 - Đối thủ đường đuaTập 27 - Sào huyệt ma menTập 28 - Phương thuốc kinh dịTập 29 - Làn hơi siêu hạngTập 30 - Sám hối sau mơ