Người vận chuyển ( USA )

552

Phim lẻ The Transporter – Người vận chuyển có sự tham gia của anh hói Jason Statham, Thư Kỳ, François Berléand, Matt Schulze và Ric Young.

Người vận chuyển 1Người vận chuyển 2Người vận chuyển 3