Cậu bé Rồng Tập 71 – 80

1202
Tập 71: Pho tượng bí ẩnTập 72: Chống lệnh TrờiTập 73: Người Tuyết Tập 74: Gươm thiêng cứu vuaTập 75: Công chúa bị hàm oanTập 76: Ông Địa lập côngTập 77: Thần ngưTập 78: Nhi đồng cứu quốcTập 79: Đội quân tiên nữTập 80: Nguyên soái Long Tu