Cậu bé Rồng Tập 61 – 70

1232
Tập 61: Thần Nam thần BắcTập 62: Người trung kẻ phảnTập 63: Công chúa Bắc Phương Tập 64: Thần Thanh QuyTập 65: Người bạn bất nghĩaTập 66: Tê tê tinh tìm conTập 67: Thần nhãn sưTập 68: Cá hóa RồngTập 69: Học trò quan thái yTập 70: Lấy lại kho tàng