Cậu bé Rồng Tập 31 – 40

1235
Tập 31: Tên Trộm Vô HìnhTập 32: Bức tranh mầu nhiệmTập 33: Chiến Xa Tìm ChủTập 34: Thần KiếmTập 35: Thần Băng GiáTập 36: Ngôi Làng Mất TíchTập 37: Con Cừu ĐenTập 38: Tướng Quân Bọ NgựaTập 39: Rồng Đá Trả ThùTập 40: Công Chúa Thủy Cung