Cậu bé Rồng Tập 181 – 190

1137
Tập 181 - Tham thực quy gặp nạnTập 182 - Tiên nữ ra tayTập 183 - Chúa đảo ba mắtTập 184 - Sóng thầnTập 185 - Con trai của thủy quáiTập 186 - Cây quỷTập 187 - Chị Hằng đi lạcTập 188 - Quyển sổ Nam TàoTập 189 - Bửu bối của ông ĐịaTập 190 - Thanh bảo kiếm