Cậu bé Rồng Tập 121 – 130

1036
Tập 121 - Đài Cầu LiệtTập 122 - Hoàng tử nô lệTập 123 - Đại náo Diêm CungTập 124 - Nữ thần đại dươngTập 125 - Cứu hoàng hậuTập 126 - Kiếm sĩ mùTập 127 - Tiền đồn 1Tập 128 - Ma trậnTập 129 - Rồng bất tửTập 130 - Vua sói